Prošao je još jedan Uskrs u kome smo se podsećali na savezničko bombardovanje Beograda na zahtev partizanskog vođe Tita, “antisprskog zlikovca”. Te, 1944 godine Beograd je bombardovan 11 puta a bombardovanje na Uskrs je bilo zaista brutalno. Da je Srbima “voljeni Maršal” naneo istorijske udarce od kojih se nikako ne oporavljamo, ne treba posebno dokazivati, ali:

Samo od Marta 1942. do 23. Novembra 1943. Komandant vojske u otadžbini Draža Mihajlović poslao je 36 depeša Vladi u Londonu sa zahtevima za bombardovanje od kojih su se mnogi i desili. Na primer, samo Maribor je bombardovan 19 puta.

Armijski general DragoLjub Mihailović – 1943.
(Fotografisao Aleksandar Simić)

O svemu tome se može pročitati u obimnoj studiji Dr. Milana Terzića iz Vojnoistorijskog instituta, sa detaLJnim pozivanjem na dokumente: “Jugoslovenska kraLjevska vlada, general DragoLjub Mihailović i savezničko bombardovanje ciljeva u Jugoslaviji 1942-1944. godine”

Evo malog odlomka:

“Ciljevi čije je bombardovanje tražio Mihailović, kako bi se destabilizovao neprijatelj, bili su uopšteno vojni ciljevi: Maribor, Celje, Kranj, Metković (glavni italijanski saobraćajni čvor), Omiš (električna centrala), Zagreb, Mostar (ustaški severni logor), Ljubuški, neprijateljske kolone od Bihaća ka Kninu, Gračacu, Benkovcu, Šibeniku i Zadru, Perković, Sinj, Drniš, Bor, Beograd (Savski most, most na Dunavu prema Pančevu, put Zemun-Beograd, fabrike Ikarus, Zmaj, Teokarević, Rogožarski i Rakovica, kao i Topčider i Tašmajdan), Trepča, Sipski kanal, put Pančevo-Vršac, Sićevačka klisura, Paraćin (fabrika Teokarević), Jagodina (fabrika Klefis), Niš (železnička stanica), naselja prečanskih Nemaca, itd. Najviše je bilo zahteva za bombardovanje ciljeva u Beogradu (13 zahteva), Borski rudnik (11 zahteva) i Metković (4 zahteva).”

Samo u jednoj depeši Draža napominje

„U jednom zahtevu za Beograd (depeša br. 2221) traženo je da se vodi računa i ne bombarduje logor na Banjici zbog velikog broja zatvorenika i da se prilikom bombardovanja gradova ne vrši „mitraljiranje” jer strada civilno stanovništvo.“

Koliko se o svemu ovome zna u jeku trenutnog revizionističkog istorijskog ludila?

Televizijski i filmski reditelj, Aleksandar Mandić

Moj Nedeljnik – Otvoreni blog, ponedeljak 16. april 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *