2004. – 2005.  „Лепша Србија” – за УНДП

Програм за развој Уједињених нација и Министарство рада, запошљавања и социјалне политике су 2004. године покренули пројекат „Лепша Србија“. Обуком и преквалификацијом незапослених, првенствено социјално угрожених група, обезбеђује се њихово запошљавање, а резултат те акције су обновљене старе фасаде у градовима Србије. „Yes-Pro“ медиа компани је укључена у овај пројекат са циљем да осмисли и реализује медијску кампању. Камером смо пратили све активности ове акције током јесени 2004 и направили кратки филм који смо пласирали на све београдске телевизије уз гостовање људи који су укључени у овај пројекат, од Завода за тржиште рада, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, представника Програма за развој Уједињених нација, до амбасадора држава чије су владе донатори овог пројекта.

Views: 56