Услуге

Креирање пројеката, сценарио, режија, продукција, монтажа (аудио и видео материјала), снимања у свим форматима,. Превођење, титловање и сихронизација. Умножавање и дистрибуција материјала.

Опрема

Три HD Sony и Panasonic камере, LED расветa и комплетнa пратећa опремa. Изнајмљујемо или купујемо додатну опрему у зависноси од пројекта и захтева клијената. Шест врхунских рачунарских јединица за обраду аудио и видео материјала свих формата. Такође распложемо и са старијим системима и опремом за монтажу, преснимавање, конверзију и умножавање аналогних и дигиталних видео материјала. Снимачи и плејери BETA SP, DVCAM, DVCPRO 25, DV, WHS, SONY CAM, DVD, CD.

Visits: 122