2008. – 2009.  „Рома CARDS” –  за УНХЦР

Продуцентска кућа „Yes-Pro“ је од маја 2008. године до априла 2009. године учествовала у пројекту Рома CARDS намењеном ромској популацији у Србији у оквиру „декаде Рома“ у сарадњи са Министарством за рад и социјалну политику, УНИЦЕФ-ом и УНХЦР-ом. Медијска кампања за упис Рома у матичне књиге родјених подразумевала је  и израду два телевизијска и једног радијског спота, њихову дистрибуцију на све телевизије у Србији, организовање промоција и гостовања представника УНХЦР и других учесника у кампањи у гледаним програмима на свим телевизијама у Србији као и снимање акција у току ове кампање и њихово праћење од којих је касније настао и филм. Промотери ове кампање у организацији „YES-PRO Media Company“ су били Уснија Реџепова, Горан Бреговић, Биљана Крстић, Слободан Батјаревић…

Views: 59