Управни одбор и Председништво Српске Академије Наука и Уметности су прихватили идеју Александра Мандића да се оформи колекција аутопортрета свих академика. Тај пројекат је започет септембра 2018. године и више од половине чланова могу се видети на сајту Академије. Сви аутопортрети имају сличан формат по коме се сваки члан представи  у снимку који има четири дела која покривају људски живот.  

  • ДЕТИЊСТВО

У првом делу су основне чињенице из биографије. Где и када се родио. О родитељима и њиховим професијама. О сестрама и браћи. Рана сећања. Живот у породици. Историјске околности и промене. Сеобе. Основно школовање. Печати за цео живот. Сопствена породица. Овај део покрива период до основне школе до када је човек још дете.

  • РАЗВОЈ

Дете постаје човек. Од почетка гимназије све до доктората, период у коме човек прима, учи и расте. Наставак школовања. Околности, другарства, живот у младости. Битни наставници и професори. Препознавање свог пута. Утицаји.  Тешкоће. Преломни догађаји и одлуке током образовања. Узори. студије, дипломе.

  • КАРИЈЕРА

Овај део је, природно, најдужи јер ту се говори о сопственим достигнућима у уметничком или научном раду. Главне области у којима је стварао. Битни радови и открића. Универзитетска каријера. Професионални положаји и функције. Успеси и неуспеси. Врхунци, застоји и одустајања. Признања, инострана и домаћа. Награде. Чланство и рад у Академији. Лично вредновање сопственог дела.

  • ЗАВРШНИ АКОРД

На крају свако има прилику да каже нешто о животним искуствима која су се искристалисала и која би могла да имају значај за друге, за млађе, за Академију па и за Србију. Виђење будућности струке и света. Завршни акорд.

Аутопортрети трају од 30 до 75 минута и доступни су на страници дотичног академика на сајту САНУ. Постаће важан део дигиталног Аудио-визуелног центра Академије који управо излази из пелена. То је почетак традиције којом се прекида импровизација у представљању чланова САНУ и ствара важна оставштина за будућност.

Аутор: Александар Мандић

Продукција: YES-PRO Media Company

Views: 120